GNI-BI (Business Intelligence)

GNI–CBS (Core Banking System) Sisteminden yapılan işlemler ile oluşan datanın, DWH’a (Data Ware House), ITEL ile alınarak MIS ekranlarının ve Azerbaycan Merkez Bankası tarafından belirlenmiş Yasal Raporların hazırlanması için kullanılan sistemdir.

GNI-BI ile güne ait yada geçmiş tarihe ait tüm MIS raporları, Bütçe raporları sistemden alınabilmektedir.

BI Sisteminde yıllık yada dönemsel (aylık, 3 aylık ,yıllık ,vb.) olarak hedeflenen bütçe rakamlarının tanımlanması ve gene dönemsel olarak gerçekleşen bütçe rakamları ve oranlarının karşılaştırılarak raporlanması amacıyla kurulmuş bir sistemdir. Hedeflenen Bütçe rakamlarının sisteme tanımlanması Ürün, Şube, Müşteri Temsilcisi yada Müşteri Türleri (Ferdi, Hukuk, Maliye, v.b.) bazında yapılabilmektedir. Böylece Ürün bazında belirlenen hedefler ile, bunların dönemsel getirileri ve hacimleri karşılaştırılarak , gerekli analiz çalışmaları yapılabilmektedir. Bütçe hedeflerinin belirlenmesinde yukarıda belirtilen kriterler dışında ihtiyaç duyulan ilave kriterlerde getirilebilecektir.