GNI-L&MS (Loan and Mortgage System)

Azerbaycan İpoteka Fondu ve Kredi Teşkilatları için hazırlanmış olan Kredilerin ve Mortgage Kredileri’ nin tahsis, takip, faizlendirme, teminat takibi, tahsilat ve kapama süreçlerini içeren, muhasebe yapısını barındıran sistemdir. Kredilerin faizlendirilmesi, ödeme planları, ehtiyatların ayrılması, teminat noksanların belirlenmesi ve yeniden değerlendirilmesi sistemce otomatik olarak yapılmaktadır.

Kredi SKMF, İpoteka, EBRD, İFC ve s. Kaynaklı olabilir. Bu durumda kredinin kaynak takibi ve faizlendirilmesi de sistemde yapılmaktadır.

GNI-L&MS Sisteminin Merkez Bankası EIS ve Clearing Sistemleri ile online entegrasyonu mevcuttur.

GNI- L&MS (Loan and Mortgage System) kapsamında tüm dökümantasyonlar pdf olarak sistemce üretilmektedir.

GNI- L&MS (Loan and Mortgage System) sisteminde Menkul Kıymet alım / satım ayrıca, İstigraz (Kurum tarafından kağıt çıkarılması) süreçlerini içeren detay ekranlar mevcuttur. Mortgage Kredileri ile İstiqraz Kağıtları entegre olup, teminat ilişkisi kurulabilmektedir.