GNI-LMS (Loan Management System)

GNI-LMS (Loan Management System) sistemine genel olarak baktığımızda, işin bir şeyi ölçmekten çok, bir uygulama ve yönetim felsefesinin daha en başta planlanıp, stratejilendirilmesi olduğu görülmektedir. Yani bunun, uygulama yapılacak kurumu bir bütün olarak ele alıp, firma vizyonunu stratejilere ve iş hedeflerine dönüştürmek amacıyla kullanılan bir yönetim yaklaşımı olduğunu söyleyebiliriz. Şirket stratejisi ya da stratejilerinin bu uygulamaya dahil edilerek hedeflere ulaşmadaki işlerliğinin değerlendirilmektedir.

Müşteri bilgilerinin verilen parametrik değerler ile scorlanması sonucunda, Müşterilere esnek kredi kullandırım modelleri ve değişik enstirümanlarda değişik ürünler sunulabilmektedir.

Rating ve Scoring için dinamik parametre ve kurallar tanımlanabilir. Sistemin Parametrik yapısı sayesinde Banka istediği değişikliği yaparak kullanabilir. Sistem sayesinde Scoring ve Monitoring işlemleri manuel yapılmaz, Kullanıcı hatalarının ve uzun süreli detay çalışmaların önüne geçilmiş olunur. Scor bilgilerine derhal ve tam olarak ulaşılır. Teminat çıkışı / ipotek fekhi işlemlerinde müşteri teminat açıkları kontrol edilebilir. Komite tanımlamaları yapılarak onay akışları limitlere göre farklılaştırılabilir. Kullanılacak bu sistem ile Kredi Kullandırım kontrolleri otomatik yapıldığından teminat riskleri ortadan kalkar. Vakti Geçmiş Kredilerin Yönetilmesi Projesi ile de her bir Banka için takibi, faizlendirilmesi, yasal zorunlulukları ve tahsilatı sorunlu olan «Takip Hesaplarına aktarılan kredilerin» en iyi şekilde yönlendirilmesi yapılır.

Proje Kapsamında tüm Kredi Kullandırım Sözleşmeleri ve diğer dökümanlar sistemce otomatik olarak Pdf formatında üretilmektedir. Bu sistem ile Kredileri ve müşteriyi yönetmek ve yönlendirmek adına tüm datalar alınmakta ve işlenen sonuçları sağlıklı olarak değerlendirilebilmektedir.